Färre män alltid mer jämställt?

Nu slopas könskvoteringen i högskolan.

Att diskutera vad som är proportionerligt eller inte är alltid problematiskt men det torde vara svårt att hävda att jämställdheten i samhället tar något massivt kliv framåt för att en handfull män får förtur på fyra populära utbildningar i Sverige.DN

Kanske inte ett  steg fram men ett sätt att bevara jämställdheten.

Konsekvenserna visar att ideologi spelar roll. Ett socialistiskt system som ställer grupp mot grupp tenderar att leda till oförutsedda resultat. Våra principer är andra. I det liberala synsättet går fokuseringen på kunskap hand i hand med ett jämlikhetsideal. Det måste löna sig för alla att anstränga sig – också inom utbildningsväsendet.DN

Gäller det inte på alla nivåer som här på Södertörns högskola.

SvD sammanfattar:
Slut på könskvotering vid högskolor

”Utbildningssystemet ska öppna dörrar – inte slå igen dem i ansiktet på studiemotiverade unga kvinnor”, skriver högskole- och forskningsminister Tobias Krantz (FP) på DN-debatt.

Bakgrunden är kritik mot att män fått förtur till populära utbildningar där deras kön är underrepresenterat. Det gäller utbildningar där antalet sökande med högsta betyg är fler än det finns platser, till exempel veterinärutbildning, tandläkarutbildning, läkarutbildning och psykologutbildning.

Eftersom fler kvinnliga än manliga sökande har högsta betyg, så har konsekvensen blivit att männen fått förtur eftersom det i högskoleförordningen finns en bestämmelse om att könskvotering ska användas för att skilja ut sökande med likvärdiga meriter.

Var det inte det som var syftet ? 50/50

Man stärker anställningstryggheten, bra, men på vilka grunder…

I stället bör en rad andra mer resultatinriktade åtgärder vidtas. Genom det historiskt stora resurslyft på fem miljarder kronor som regeringen genomför genom forskningspropositionen 2008 tillförs medel som kan användas till att tillsätta fler fasta tjänster, exempelvis på postdoktoral nivå, men också till aktiva satsningar för att bredda rekryteringsbasen. Forskning visar att kvinnor är mer obenägna att söka osäkra tjänster, som förekommer i relativt stor omfattning inom akademin. Den generella resursförstärkningen kan därför, beroende på hur resurserna utnyttjas, spela en inte obetydlig roll för jämställdheten.DN

Skulle det behövas ett jämställdhetskrav för att få vettiga anställningsformer hos en statlig arbetsgivare. Eller måste Nordkorea (Mansdiskriminering i Nordkorea) börja slå kvinnor för att vi ska reagera?

Lite ljus i mörkret, om de  lyckas: Rättslig strid om homoäktenskap

Sund reaktion: Individ före kön – DN.se

Annonser