Roks ordförande diskuterade våld mot kvinnor i parlamentet

EU kan snart få ett nytt direktiv om mäns våld mot kvinnor.
På torsdagen var Roks ordförande Angela Beausang på plats i Bryssel för att ge sin syn på saken.

Det händer saker
i Europa. Ett direktiv om mäns våld mot kvinnor håller – mycket tack vare ordföranden i EU-parlamentets kvinnoutskott Eva-Britt Svensson – på att skapas samtidigt som Lissabonfördraget öppnar för nya samarbeten över nationsgränserna.
På torsdagen hölls en hearing i Bryssel där man fokuserade på mäns våld mot kvinnor. En av talarna var Roks ordförande Angela Beausang som fick introducera diskussionsstunden efter paneldebatten.

Ska Europa bli lika enögt som Sverige?
Annonser