Män blir också slagna – kvinnors våld igen

Män blir också slagna

ÖREBRO

Män kan i lika hög grad som kvinnor vara utsatta för lindrigare våld i en relation.
– En del studier från andra länder tyder på det, säger forskaren Klara Hradilova Selin.

Relaterat

Hon är forskare på Brottsförebyggande rådet och författare till rapporten ”Våld mot kvinnor och män i nära relationer” som publicerades tidigare i år.

Inte minst ur rättssäkerhetssynpunkt är den här frågan viktig att lyfta fram, enligt Hradilova Selin. Män som kommer till polisen och anmäler att de har blivit misshandlade måste få samma bemötande som kvinnor i en liknande situation.
Män saknar stöd

– Rättsväsendet har satsat mycket på bemötande av kvinnor utsatta för relationsvåld, men det saknas stöd till män som far illa på samma sätt.

Män blir också slagna – Örebro – http://www.na.se

och

Genderrorism

Annonser