Eva Lundgren gör gemensam sak med SD

I en artikel på newsmill konstaterar Eva Lundgren att SD är på rätt spår – men man går inte hela vägen.
Eva Lundgren tar generaliseringen ett steg till; alla män är hot mot jämställdhet och rättvisa, inte bara muslimerna.
Risk att Mellanösternmännen uppmuntrar svenska patriarkatet

Gunnar Hökmark kontrar:

Sverige bör massvaccineras mot fördumningen
När vi i dag ser Sverigedemokraterna få ett växande stöd i
opinionen handlar det i grunden om en kamp mellan olika ideal. Det handlar om ett växande utrymme för dem som vill reducera enskilda människors värde till fördel för föreställningar och fördomar på bekostnad av vår respekt för idéer som tolerans och varje individs unika värde.

Detsamma passar in på könsmaktsordningen och de som förespråkar den. Lika lite som SD så är FI ett alternativ.

Se även:

De kallar oss Liberaldemokrater…

Bara kvinnor – den ultimata jämställdheten – del 2

MUF – Manshatande Ungdoms-Förbundet?

Annonser