Senaste uppdateringar Visa/dölj trådning av kommentarer | Tangentbordsgenvägar

 • Kvinnor för jämställdhet 2:51 pm den December 10, 2010 Direktlänk | Svara  

  Girlpower…? 

  Ex-UA law student sentenced

  A former UA law school student and beauty queen was sentenced to two years in prison plus six years’ probation Thursday for her part in the kidnapping and torture of her former boyfriend.

  Ex-UA law student sentenced
  Andra exempel: Hon kände sig som en gudinna « Ann-Mari’s Blogg

  Vad hade hänt i Sverige… hurrarop…?
  Känd feminist skrattar åt svensk feminism

  Och Motsatsen: Två kvinnor vill tvångsvårda män

  Annonser
   
 • Kvinnor för jämställdhet 10:24 am den September 30, 2010 Direktlänk | Svara  

  Nämndemän – helst inte 

  En nämndeman tillsätts av politiker – politisk reträttpost enligt vissa, inte enligt andra.

  Varför skulle just den posten inte vara det?

  Vore Margareta Winberg styrelseordförande i Svenska Spel eller skulle hon ha blivit ambassadör i Brasilien om det inte var precis som Maria Abrahamsson hävdar.

  Skräcken att som invandrare bli dömd av en SD-nämndeman lyser i media. Det kan leda till en positiv utveckling. Man behöver inte ens använda den transgenusmotor som visar på könsrasismen i Sverige för att förstå vad det innebär att som man bli dömd av någon som har könsmaktsordningen som sitt rättesnöre eller t o m är feminist.

  Låt oss slippa utsättas för diskriminerande ideologier.

  Se: Och spekulationerna fortsätter om extrema nämndemän

   
  • alf 5:59 e m den oktober 8, 2010 Direktlänk | Svara

   invandrare har skäl att vara rädda med den beskrivning av SD som renodlat nazitparti som den media piskat upp, vanligt folk är skärade, invandrae livrädda som judar på 30 talet, men SD är inget nazit parti, möjligen högerpopulistiskt, och attraherat väljare som varit missnöjda med invandringspolitiken under lång tid

 • Kvinnor för jämställdhet 1:29 pm den January 13, 2010 Direktlänk | Svara  

  Befriande läsning:
  http://www.svd.se/opinion/kolumnister/andersmildner/tryckta-ord-ar-inte-alltid-battre_4078695.svd

   
 • Kvinnor för jämställdhet 8:03 am den January 13, 2010 Direktlänk | Svara  

  Halva Sveriges kvinna I EU 

  Eva Britt Svensson (V) är ordförande i utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män FEMM.

  Vill vi att V ska styra EUs jämlikhet?
  Eva-Britts partikamrater motionerar om skolan:

  I Lpf 94 för gymnasieskolan och grundläggande vuxenutbildning bör avsnittet om genusperspektiv placeras direkt efter det etiska perspektivet och ges följande lydelse: Genusperspektivet stödjer elevernas utveckling och identitetsskapande process. Det ska ge kunskap om maktrelationen mellan gruppen kvinnor och gruppen män samt om hur begreppen kvinnligt och manligt konstrueras inom en patriarkal ordning. Det skall ge eleverna förutsättningar att själva ta ställning och kunna påverka rådande könsmaktsstrukturer.

  På högskolenivå menar vi att som ett första steg måste kunskapsaspekten av jämställdhet skrivas in i examensordningarna. Det gäller alla examina, men det är särskilt viktigt och betydelsefullt i alla de utbildningar som leder till yrken som medför arbete med människor och behandlar människors liv – såsom lärare, läkare, sjuksköterskor, jurister, socionomer, psykologer, studievägledare m.fl. I t.ex. lärarexamen finns i dag ett mål om att lärarstudenten ska inse betydelsen av könsskillnader i undervisningssituationen och vid presentation av ämnesstoffet. Vi menar att detta är både vagt och oklart och föreslår följande lydelse: Lärarstudenten ska inse betydelsen av könsmaktsordning i skolans hela verksamhet och i undervisning, i relationen till eleverna likväl som vid val av och presentation av ämnesstoff.

  Genusmärkta universitet välkänd diktatortaktik | SvD

  Eva-Britt ledde utfrågningen av Reding.

  Viviane Reding

  Vice ordförande

  Rättvisa, grundläggande rättigheter och medborgarskap

  Parlamentets utskott är ansvariga för utfrågningarna :

  • FEMM

   Kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män

  • JURI

   Rättsliga frågor

  • LIBE

   Medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

  De nominerade kommissionsledamöterna på Europaparlamentet

  Nakenskanning ifrågasattes vid utfrågning – DN.se

  Bulgariens EU-kandidat anklagas för lögner – DN.se

  Presentation och befogenheter FEMM

  Utskottet är behörigt i frågor som rör följande områden:

   1. Fastställande, främjande och skydd av kvinnors rättigheter i unionen och gemenskapsåtgärder i samband med detta.
   2. Främjande av kvinnors rättigheter i tredje land.
   3. Politik för lika möjligheter, däribland lika möjlighet för kvinnor och män på arbetsmarknaden och lika behandling av kvinnor och män på arbetsplatsen.
   4. Undanröjande av alla former av könsdiskriminering.
   5. Genomförande och vidareutveckling av jämställdhetsperspektivet i alla sektorer (”gender mainstreaming”).
   6. Uppföljning och genomförande av internationella avtal och konventioner om kvinnors rättigheter.
   7. Informationspolitik med avseende på kvinnor.

  FEMM : Presentation och befogenheter

   
 • Kvinnor för jämställdhet 12:06 pm den January 12, 2010 Direktlänk | Svara  

  Barnmisshandel – en mors rätt? 

  Fängelse för kvinna som skar sina barn med glas och spikar – DN.se

  Jag har skummat igenom domen.

  Yngsta dottern som inte omfattas av domen har en fader som vittnat:

  […]Barnen
  bytte sällan kläder och ‘pojken’ kunde ha samma blöja nästan en hel dag. Ibland
  drog ‘Modern’ ‘pojken’ i håret, när hon blev irriterad, och hon kunde också ge
  honom små örfilar, när han ville leka med henne. Det var inte hårde örfilar men de
  gjorde ont och ‘pojken’ grät och sprang in till sig. ‘Modern’ brydde sig inte.
  Han gjorde slut med ‘Modern’, när han inte fick ta hand om deras ‘dotter’.

  Efter detta har han inte haft någon kontakt med ‘Modern’ och han
  vet ingenting om ‘Dottern’. Han har försökt att få vårdnaden om ‘dottern’ och har i
  detta syfte haft kontakt med Bromma stadsdelsförvaltning. Där har man dock bara
  stöttat ‘Modern’, som man funnit vara en lämplig mamma.[…]

  De har lite att stå till svars för på soc.
  Hade hon kanske uppbackning av de IC kritiserar: http://inteutanminasoner.wordpress.com/2009/11/22/sanningen-om-evelina/

   
  • Sara 5:21 e m den januari 12, 2010 Direktlänk | Svara

   Så fruktansvärt. och obegripligt..

   Väldigt bra blogg med oerhört viktiga och aktuella ämnen.. Här kommer jag fortsätta läsa!

  • Centrum mot våld 1:33 f m den april 10, 2010 Direktlänk | Svara

   Det är för vidrigt hur kärringmaffian agerar…

 • Kvinnor för jämställdhet 8:17 am den January 12, 2010 Direktlänk | Svara  

  Färre män alltid mer jämställt? 

  Nu slopas könskvoteringen i högskolan.

  Att diskutera vad som är proportionerligt eller inte är alltid problematiskt men det torde vara svårt att hävda att jämställdheten i samhället tar något massivt kliv framåt för att en handfull män får förtur på fyra populära utbildningar i Sverige.DN

  Kanske inte ett  steg fram men ett sätt att bevara jämställdheten.

  Konsekvenserna visar att ideologi spelar roll. Ett socialistiskt system som ställer grupp mot grupp tenderar att leda till oförutsedda resultat. Våra principer är andra. I det liberala synsättet går fokuseringen på kunskap hand i hand med ett jämlikhetsideal. Det måste löna sig för alla att anstränga sig – också inom utbildningsväsendet.DN

  Gäller det inte på alla nivåer som här på Södertörns högskola.

  SvD sammanfattar:
  Slut på könskvotering vid högskolor

  ”Utbildningssystemet ska öppna dörrar – inte slå igen dem i ansiktet på studiemotiverade unga kvinnor”, skriver högskole- och forskningsminister Tobias Krantz (FP) på DN-debatt.

  Bakgrunden är kritik mot att män fått förtur till populära utbildningar där deras kön är underrepresenterat. Det gäller utbildningar där antalet sökande med högsta betyg är fler än det finns platser, till exempel veterinärutbildning, tandläkarutbildning, läkarutbildning och psykologutbildning.

  Eftersom fler kvinnliga än manliga sökande har högsta betyg, så har konsekvensen blivit att männen fått förtur eftersom det i högskoleförordningen finns en bestämmelse om att könskvotering ska användas för att skilja ut sökande med likvärdiga meriter.

  Var det inte det som var syftet ? 50/50

  Man stärker anställningstryggheten, bra, men på vilka grunder…

  I stället bör en rad andra mer resultatinriktade åtgärder vidtas. Genom det historiskt stora resurslyft på fem miljarder kronor som regeringen genomför genom forskningspropositionen 2008 tillförs medel som kan användas till att tillsätta fler fasta tjänster, exempelvis på postdoktoral nivå, men också till aktiva satsningar för att bredda rekryteringsbasen. Forskning visar att kvinnor är mer obenägna att söka osäkra tjänster, som förekommer i relativt stor omfattning inom akademin. Den generella resursförstärkningen kan därför, beroende på hur resurserna utnyttjas, spela en inte obetydlig roll för jämställdheten.DN

  Skulle det behövas ett jämställdhetskrav för att få vettiga anställningsformer hos en statlig arbetsgivare. Eller måste Nordkorea (Mansdiskriminering i Nordkorea) börja slå kvinnor för att vi ska reagera?

  Lite ljus i mörkret, om de  lyckas: Rättslig strid om homoäktenskap

  Sund reaktion: Individ före kön – DN.se

   
  • UMEBLOGGEN.SE 5:17 f m den januari 15, 2010 Direktlänk | Svara

   Jag håller helt med om lika lön för lika arbete, jämställdhet. Men visar det sig att könet påverkar arbetsförmågan är det rimligt att hålla på parollen ”lika lön för lika arbete”.

 • Kvinnor för jämställdhet 8:44 am den January 11, 2010 Direktlänk | Svara  

  Könsmakt 

  Kvinnan är otrogen med tonåring – hjälper honom med korrupta metoder – mannen ska stå till svars. Tonårig älskare fäller politiker […]Peter Robinson hävdar att han inte kände till något om hustruns ekonomiska förbindelser och har lovat att rentvå sitt namn. Men missnöjet ökar inom DUP och kraven på hans avgång blir allt fler.[…]

  Nytt: Jämställdhet i vilda västern – 2

   
  • arga gubben 1:18 e m den januari 12, 2010 Direktlänk | Svara

   Iris Robinson har haft en jätteung älskare. Det tycker jag låter trevligt. Folk är bara avundsjuka

 • Kvinnor för jämställdhet 11:52 pm den December 27, 2009 Direktlänk | Svara  

  Roks ordförande diskuterade våld mot kvinnor i parlamentet 

  EU kan snart få ett nytt direktiv om mäns våld mot kvinnor.
  På torsdagen var Roks ordförande Angela Beausang på plats i Bryssel för att ge sin syn på saken.

  Det händer saker
  i Europa. Ett direktiv om mäns våld mot kvinnor håller – mycket tack vare ordföranden i EU-parlamentets kvinnoutskott Eva-Britt Svensson – på att skapas samtidigt som Lissabonfördraget öppnar för nya samarbeten över nationsgränserna.
  På torsdagen hölls en hearing i Bryssel där man fokuserade på mäns våld mot kvinnor. En av talarna var Roks ordförande Angela Beausang som fick introducera diskussionsstunden efter paneldebatten.

  Ska Europa bli lika enögt som Sverige?
   
  • Kampsång 1:37 f m den april 10, 2010 Direktlänk | Svara

   ROKS är en av Sveriges värsta sekter genom tiderna! – Feministerna går för långt…

 • Kvinnor för jämställdhet 4:30 pm den December 15, 2009 Direktlänk | Svara  

  Myter om vårdnad och kön 

  Från SvD:

  Anknytning

  – Ursprungligen stod begreppet för att bara en person, helst mamman, duger att ta hand om det späda barnet. Den föreställningen lever tyvärr kvar hos många. Idag vet vi att barnet kan ha djupa, likvärdiga anknytningar till flera personer. Jag tycker inte man ska använda begreppet anknytning längre, eftersom det leder tankarna fel, utan prata om nära sociala relationer i  stället.

   
 • Kvinnor för jämställdhet 4:05 pm den December 15, 2009 Direktlänk | Svara  

  frågor eller svar… Konferensen Jämställd lärarutbildning – hur når vi dit? 

  Om man ser till datum är det som vanligt redan avgjort…
  Om det är felskrivet gå dit!!! Imorgon

  Lite uppvärmning: Årets julklapp: en strömförande genus-brödrost « Tanja Bergkvists Blog

  Utbildningsdepartementet – Konferensen Jämställd lärarutbildning – hur når vi dit? – MyNewsdesk

  Utbildningsdepartementet

  Konferensen Jämställd lärarutbildning – hur når vi dit?
  2009-12-15 13:49
  Lärarutbildningen är ständigt aktuell och inom kort presenteras en proposition om den nya lärarutbildningen. I samband med den ges ett utmärkt tillfälle att diskutera hur kunskap om genus och jämställdhet omsätts i utbildningen. Hur ser innehållet i lärarutbildningarna ut ur ett jämställdhetsperspektiv? Och hur arbetar universitet och högskolor för att förbättra jämställdheten för studenter och lärare? Är den stora obalansen mellan män och kvinnor inom lärarutbildningen ett problem och vad görs i så fall åt det? Vilka svårigheter finns och vilka positiva erfarenheter bör tas tillvara inom ramen för den nya utbildningen?

  Dessa och många andra frågor diskuteras när Delegationen för jämställdhet i högskolan (DJ) tillsammans med Delegationen för jämställdhet i skolan (DEJA) och Högskoleverket anordnar en gemensam konferens om lärarutbildningen.

  Sigbrit Franke modererar och Jan Björklund avslutar konferensen genom att ge sin syn på hur vi når en jämställd lärarutbildning.

  Välkomna!

  Tid och plats:
  Tid: Onsdagen den 16 november klockan 09.00-16.00
  Plats: Rosenbads konferenscenter, Drottninggatan 1, Stockholm

  Kontakt:
  Linda Österberg
  sekreterare
  Delegationen för jämställdhet i högskolan
  08-4053367
  070 2508813

   
c
skapa ett nytt inlägg
j
nästa inlägg/nästa kommentar
k
föregående inlägg/föregående kommentar
r
Svara
e
Redigera
o
visa/göm kommentarer
t
gå till toppen
l
gå till inloggning
h
visa/göm hjälp
shift + esc
Avbryt